Elektryczne ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli lub mat grzejnych, termostatów oraz systemów mocowania. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów, schodów, dachów i rynien. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe to koniec z odśnieżaniem i bezpieczeństwo na suchej nawierzchni. Dzięki systemowi ochrony przeciwoblodzeniowej unikamy rozmrażania za pomocą mieszanek zawierających niszczącą sól.

Nie występują także uszkodzenia nawierzchni przez zamarzającą wodę. Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod typowymi nawierzchniami takimi jak asfalt, beton, płyty chodnikowe, polbruk czy kostką kamienną. Są w pełni zautomatyzowane, działając na podstawie pomiaru temperatury i wilgotności powietrza. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe nie wymaga obsługi technicznej i jest bardzo trwałe, z 20 letnią gwarancją na kable i maty grzejne.

Zima bez wielkich stresów i problemów

Odpowiednio zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy może utrzymać czystą i suchą nawierzchnię przez cały okres zimowy. Na obszarze, pod którym ułożono system grzejny, nie występuje oblodzenie i nie zalega śnieg. Elektryczny system przeciwoblodzeniowy eliminuje całkowicie konieczność ręcznego odśnieżania i rozsypywania soli.

Przykład ogrzewania rynien i rur spustowych

Przykład zastosowania kabli grzejnych: ogrzewanie rynien i rur spustowych. System przeciwoblodzeniowy zapobiega uszkodzeniu rynien i rur spustowych przez zamarzająca wodę oraz skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. Kable grzejne odporne na UV, termoregulator, uchwyty do rynien i rur spustowych, łańcuch ogniowo galwanizowany i poprzeczka to elementy systemu ogrzewania.

Więcej w naszym artykule „Ogrzewanie rur i rurociągów”

Elektryczne dachowe maty grzejne

Dachowa mata grzejna jest sposobem na ogrzewanie dachu w łatwy i szybki sposób. Konstrukcja maty pozwala na wielokrotne rozwijanie i zwijanie jej np.: przed i po sezonie zimowym. Zastosowany kabel grzejny, jak i specjalna siatka odporne są na promieniowanie UV. Dachowe maty grzejne dostępne są jako jedno lub 3-fazowe, o wymiarach w zależności od potrzeb i mocy jednostkowej 300-400W / m2. Istnieje też możliwość miejscowego użycia mat dachowych o wyższych mocach do topienia hałd śniegu na dachu.

Zobacz również: Elektryczne maty dachowe w sklepie ELTOM
Więcej w naszym serwisie Ogrzewaniedachu.pl 

Elektryczne ogrzewanie schodów

W tani i szybki sposób z zastosowaniem kabli grzejnych oraz termoregulatora można wykonać system ogrzewania przeciwoblodzeniowego schodów. Ogrzewanie załącza się automatycznie po spadku temperatury lub temperatury wilgoci, co czyni system w pełni bezobsługowym. 3-4 przebiegi kabla grzejnego o mocy jednostkowej 18W / mb na każdym stopniu i w odstępie 7-8 cm na podeście wystarczy, aby skutecznie w mroźne dni usunąć śnieg i oblodzenie.

Elektryczne ogrzewanie podjazdów

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdów samochodowych zapewnia ich przejezdność bez względu na warunki atmosferyczne. System zapobiegający oblodzeniu może być ułożony na całej powierzchni podjazdu lub tylko na pasach jezdnych. Przy dużym natężeniu ruchu i dużym nachyleniu podjazdu zalecana jest pierwsza z opcji. Drugie rozwiązanie może być stosowane na małych podjazdach do garaży domów prywatnych.

W przypadku instalacji grzejnych na podjazdach o dużym nachyleniu, może okazać się konieczne wykonanie kanału odpływowego, który będzie odprowadzał wodę ze stopionego śniegu i lodu. Należy pamiętać, że kanał odpływowy musi być również ogrzewany i chroniony przed zamarzaniem. Czujnik temperatury i wilgoci załącza ogrzewanie podjazdu tylko gdy występują dwa czynniki: opad śniegu i przekroczona temperatura progowa, co czyni system ekonomicznym w działaniu i w pełni bezobsługowym.

Przeczytaj nasz artykuł Ogrzewanie podjazdów

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe drogi dojazdowej oraz rampy załadunkowej

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa na drodze dojazdowej, placu manewrowym lub rampie załadunkowej jest czysta i wolna od śniegu nawierzchnia o dobrej przyczepności. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe umożliwia spełnienie tych oczekiwań niezależnie od warunków atmosferycznych. Zmniejsza ryzyko wypadków oraz pozwala na szybkie i efektywne wykorzystanie powierzchni placu, drogi dojazdowej czy rampy w śnieżny i mroźny dzień. Dzisiejsze centra logistyczne standardowo instalują systemy przeciwoblodzeniowe.

Elektryczne ogrzewanie rurociągów

Ogrzewanie rur i rurociągów z zastosowaniem kabli grzejnych to standardowe rozwiązanie chroniące instalacje przed zamarzaniem lub utrzymaniem odpowiedniej temperatury technologicznej. Ogrzewanie rur i rurociągów może być stosowane na zewnątrz i wewnątrz rur, w sieciach budynkowych i zewnętrznych, naziemnych, jak i podziemnych. Stosujemy rezystancyjne kable grzejne w połączeniu z termostatami lub kable samoregulujące – samoograniczające moc jednostkową na metrze bieżącym. Kabel grzejny mocujemy do rurociągu samoprzylepną taśmą aluminiową, zwiększając tym samym propagacje ciepła oraz izolujemy termicznie.

Ogrzewanie chodnika – usuwanie śniegu i oblodzenia

Elektryczne ogrzewanie chodnika w śnieżny, zimowy dzień pozwoli uniknąć uciążliwego odśnieżania i uczyni chodnik suchym i bezpiecznym. Maty lub kable grzejne instalujemy pod powierzchnią wykończenia chodnika w warstwie podsypki cementowo-piaskowej lub wylewce betonowej. Moc jednostkowa 250-300 W / m2 skutecznie zapobiega zaleganiu śniegu i oblodzenia. Do sterowania system stosujemy termoregulatory z pomiarem temperatury i wilgoci.

Elektryczne podgrzewacze wody