Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi

Grzejniki elektryczne w ogrzewaniu domu, mieszkania czy biura są jedną z najdogodniejszych form ogrzewania ze względu na ochronę środowiska i komfort użytkownika.

Grzejniki elektryczne mają wiele ważnych zalet  mających wpływ na wybór ogrzewania takich jak:

  • duża sprawność i trwałość urządzeń,
  • nie wymaga wydzielania osobnych pomieszczeń kotłowni, brak potrzeby składu opału czy popiołu
  • bezobsługowa, cicha i bezpieczna praca,
  • niskie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji,
  • brak kosztów konserwacji,
  • duża możliwość precyzyjnej regulacji temperatury i optymalizacji kosztów zużycia energii, ekologiczność ogrzewania,
  • łatwość rozbudowy systemu.

Grzejniki elektryczne stiebel eltron

Ogrzewanie akumulacyjne

Jednym ze sposobów ogrzewania elektrycznego domów, mieszkań, biur, sklepów czy warsztatów jest ogrzewanie akumulacyjne. Grzejniki elektryczne akumulacyjne, zwane piecami akumulacyjnymi działają na zasadzie przesunięcia w czasie okresów, w których energia cieplna jest magazynowana do okresu, w którym jest oddawana do pomieszczenia. Ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną, a tym samym obciążenie sieci  nie jest równomierne w czasie, dostawcy energii elektrycznej stosują tzw. taryfę nocną. Oferta sprzedaży energii elektrycznej w systemie dwutaryfowym, w której w godzinach nocnych (8 godzin) oraz przez 2 godziny w dzień, energia elektryczna jest w znacznie niższej cenie niż w pozostałych godzinach.

Na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania pozwalają współczesne grzejniki elektryczne akumulacyjne, które pozwalają na wykorzystanie energii w okresach taniej taryfy. Grzejniki elektryczne akumulacyjne są nowoczesnym systemem grzewczym, spełniającym wszystkie wymogi zarówno dostawcy energii jak i użytkownika. System ten, wykorzystując nowoczesną technikę mikroprocesorową, ma za zadanie zapewnić wymagany przez użytkownika komfort cieplny, zużywając przy tym jak najmniejszą ilość energii. Współczesne grzejniki elektryczne akumulacyjne są estetyczne, trwałe i ekonomiczne. Wykonywane są w różnych wersjach, w tym w wersji płaskiej, co pozwala na zawieszenie ich na ścianie pomieszczenia. Wbrew obiegowej opinii oszczędności, jakie wynikają z zastosowania ogrzewania akumulacyjnego, nie kończą się na samej cenie energii. System sterowania i regulacji sprawia, że ogrzewacze pobiorą tylko tyle energii, ile potrzeba na pokrycie strat ciepła i w porównaniu ze starymi ogrzewaczami może to dać oszczędności rzędu 30-40%.

Istota działania ogrzewania akumulacyjnego polega na wytwarzaniu i zgromadzeniu ciepła, które może być oddawane do otoczenia podczas jego gromadzenia, jak i po odłączeniu od sieci elementów grzejnych. Grzejniki elektryczne akumulacyjne pracują w cyklach dobowych. Okres poboru energii elektrycznej przypada na godziny w których obowiązuje nocna taryfa opłat za energię elektryczną, natomiast okres oddawania ciepła do pomieszczenia rozkłada się na całą dobę.

Grzejniki elektryczne akumulacyjne zasilane tanią energią…

Grzejniki elektryczne akumulacyjne są to urządzenia zasilane tanią energią elektryczną, co w oczywisty sposób wpływa na koszty eksploatacji. Jest to jeden z głównych czynników, który wskazuje, że urządzenia są energooszczędne. Innym ważnym czynnikiem jest rdzeń akumulacyjny, jakim jest magnezyt, który obecnie jest stosowany w nowoczesnych grzejnikach akumulacyjnych. Kształtki magnezytowe w porównaniu z dotychczas stosowanymi kształtkami szamotowymi mają lepsze parametry grzewcze, tzw. współczynnik akumulacyjności magnezytu, jest około trzykrotnie większy niż szamotu, szybciej następuje grzanie się wkładu do wyższych temperatur. Zastosowanie nowoczesnych izolacji cieplnych powoduje, że oddawanie ciepła przez obudowę jest znikome.

Ogrzewanie akumulacyjne znajduje wielu zwolenników z uwagi na zadowalający komfort, łatwość montażu i eksploatacji. Użytkownik, nie musi się martwić o wydzielenie osobnych pomieszczeń na kotłownie, skład opału, popiół, na budowę komina, zamarzanie wody w instalacji w przypadku awarii kotła lub braku prądu. Szybko też docenia komfort obsługi urządzenia, nie ponosi żadnych kosztów związanych z konserwacją. Wszystkie te aspekty korzystnie wpływają na wybór elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego. Uwzględniając koszty związane z zakupem i montażem instalacji wodnej oraz z wydzieleniem dodatkowych pomieszczeń, można stwierdzić, iż grzejniki elektryczne w systemie akumulacyjnym są tańszym od innych systemów grzewczych.

Rezygnacja z ogrzewania centralnego (olejowego lub węglowego) na rzecz elektrycznego ma jeszcze dwie bardzo istotne zalety. Po pierwsze, płaci się w tym wypadku za zużytą energię nie inwestując w opał, a po drugie dostaje niejako w prezencie wolne pomieszczenie, które można przeznaczyć do innych celów (hobby, rekreacja, sauna itp.).Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne, jak i podłogowe jest praktycznie jedynym współczesnym systemem grzewczym nieczułym na kilkugodzinne wyłączenia energii elektrycznej. Każdy inny system grzewczy nie działa, gdy zabraknie energii elektrycznej.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Wśród wszystkich rodzajów systemów grzewczych elektryczne ogrzewanie podłogowe zajmuje miejsce szczególne. Zasada działania jest bardzo prosta: w podłodze umieszczone są kable grzejne, które przekazują przez podłogę ciepło do pomieszczenia. Jest to sposób najlepszy pod względem komfortu, wygody i kosztów eksploatacyjnych. Ma ono także inne zalety takie jak: najmniejsze unoszenie kurzu w pomieszczeniu oraz fakt, że nie jest widoczne. Każde inne ogrzewanie wymaga miejsca na ścianie – miejsca, które już nie może być nigdy zagospodarowane w inny sposób. Elektryczne ogrzewanie podłogowe może być wykonane na dwa sposoby: jako ogrzewanie bezpośrednie lub akumulacyjne. Różnica polega jedynie na grubości wylewki betonowej, która znajduje się nad elementem grzewczym.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe akumulacyjne

System ten działa na zasadzie ładowania ciepłem wylewki betonowej w czasie, gdy energia elektryczna ma niższą cenę (z reguły 8 godzin w nocy i 2 godziny po południu) i stopniowym oddawaniem ciepła do pomieszczenia. W odróżnieniu od bezpośredniego ogrzewania podłogowego tutaj kable grzejne nie znajdują się tuż pod powierzchnia, lecz maja nad sobą kilka centymetrów betonowej wylewki, która jest akumulatorem ciepła. W tym systemie bezpośrednia regulacja temperatury jest ograniczona. Ciepła zmagazynowanego w podłodze nie da się zatrzymać i czasem powoduje to niepotrzebny wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Jedyna możliwość zapanowania nad zużyciem energii, to regulacja czasu ładowania. Układ sterowania ładowaniem w zależności od warunków pogodowych ustala potrzebny czas ładowania. Brak możliwości dokładnej regulacji temperatury w pomieszczeniu jest niewątpliwie wadą tego rozwiązania, ale kompensowana jest ona faktem, że akumulacyjne ogrzewanie podłogowe zużywa energie elektryczną w taryfie nocnej, która jest w przybliżeniu o połowę tańsza. W dzisiejszym energooszczędnym budownictwie najczęściej stosuje się system ogrzewania pośredni, nie w pełni akumulacyjny. Niskie zapotrzebowanie na ciepło i wyższy komfort użytkowników to czynniki które decydują o wyborze elektrycznego ogrzewania podłogowego pośredniego.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe bezpośrednie

System ten działa natychmiast po włączeniu, gdyż kable grzejne umieszczone są tuż pod płytami posadzki w warstwie zaprawy klejącej. W związku z tym, regulator temperatury na bieżąco włącza i wyłącza ogrzewanie, aby utrzymać w pomieszczeniu temperaturę zadaną przez użytkownika.

Elektryczne ogrzewanie konwekcyjne

Ogrzewanie konwekcyjne polega na tym, że energia elektryczna zamieniana jest na ciepło na bieżąco stosownie do potrzeb i tam gdzie jest ono wymagane. W urządzeniach tych oddawanie ciepła odbywa się głównie na zasadzie naturalnej konwekcji (czasem wspomaganej wentylatorem). Każdy ogrzewacz wyposażany jest w indywidualny regulator temperatury (termostat). Do tej grupy zaliczane są także przenośne termowentylatory używane nawet poza sezonem grzewczym do szybkiego podniesienia temperatury w danym pomieszczeniu.

Elektryczne ogrzewacze konwekcyjne są wykonywane w dwu wersjach: jako samodzielnie stojące lub tylko do zamontowania na ścianie. Wielu producentów wyposaża jednak grzejniki wolnostojące w dodatkowe uchwyty pozwalające na zamontowanie grzejnika na ścianie obiektu, przez co stają się one bardziej uniwersalne. Urządzenia te sprawdzają się dobrze jako ogrzewanie uzupełniające. Ich zaletą jest niski koszt zakupu i łatwość montażu. Wada natomiast jest konieczność stosowania taryfy całodobowej, co podnosi koszty eksploatacji. Dlatego taki typ ogrzewania stosowany jest rzadko jako ogrzewanie podstawowe budynku. Jednak wszędzie tam gdzie potrzebne są małe wymiary i szybkość działania. Dodatkowo konwektor używany jest sporadycznie, trudno wyobrazić sobie lepsze rozwiązanie.