Elektryczne ogrzewanie mroźni

Ogrzewanie mroźni zapobiegające przymarzaniu do fundamentów i gruntu.

Elektryczne ogrzewanie mroźni, w których w sposób ciągły utrzymywana jest temperatura od -20 do -30 stopni C zapobiega przemarzaniu do fundamentów i gruntu znajdującego się pod posadzką. Zjawisko to zachodzi pomimo dobrej termoizolacji, ułożonej pod posadzką. Rozszerzające się kryształy lodu powodują pęcznienie gruntu, co prowadzi do odkształcenia posadzki i stopniowego niszczenia podziemnych elementów konstrukcji.
Dziś przemarzanie gruntu i związane z tym straty eliminujemy w tani i prosty sposób stosując kable grzejne.

Moc zainstalowana

W typowych warunkach moc systemu grzewczego zapobiegającego przemarzaniu do gruntu wynosi 15-20W/m2, mniejszych mocy się nie stosuje. Kable grzejne układamy w odstępach ok. 50 cm, z zastosowaniem specjalnej taśmy montażowej DEVIfast. Intensywność wychłodzenia fundamentu oraz gruntu pod posadzką mroźni zależy od współczynnika przenikania ciepła termoizolacji, temperatury gruntu oraz temperatury panującej wewnątrz mroźni. Elektryczne ogrzewanie mroźni stosuję się też w strefach brzegowych, jak i około konstrukcyjnych ze zwiększoną mocą jednostkową i niezależną termoregulacją.

elektryczne ogrzewanie mroźni

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej

Wykonanie instalacji zapobiegającej przemarzaniu w mroźni polega na tym, aby kable grzejne ułożyć pod izolacją cieplną posadzki, umożliwiając skuteczny przepływ ciepła do fundamentu i gruntu. Kable grzejne powinny być ułożone w połowie wysokości podbudowy, szlichty betonowej. Jeżeli w pomieszczeniu mroźni znajdują się słupy nośne połączone ze strukturą fundamentów, to w okolicy takich konstrukcji moc grzewcza musi zostać podwojona.

Elektryczny system grzewczy do mroźni

Ogrzewanie mroźni zapobiegające przemarzaniu do fundamentów i gruntu wykonujemy stosując jednostronnie zasilane kable grzejne o mocy 10W/mb typu DEVIflex 10T (DTIP-10), mocowanych w odstępach ok. 50 cm. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie instalacje grzewcze w mroźniach wykonuję się podwójnie: główną i rezerwową, z niezależnymi termoregulatorami. Termostat głównego systemu grzewczego ustawiony na temp. +5 stopni C zapewnia właściwą ochronę przez przemarzaniem. Termostat obwodu rezerwowego ustawiony na temp. +3 stopni C  zapewnia bezpieczeństwo działania instalacji w przypadku awarii systemu głównego ogrzewania. W przypadku awarii zasadniczego obwodu ogrzewania uruchamiany jest obwód pomocniczy i sygnalizacja alarmowa. Duże powierzchnie mroźni dzielimy na niezależne sekcje grzewcze z niezależną termoregulacją.

Elektryczne maty grzejne DEVI