Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich

Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich - Amica Wronki

Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich pozwala przedłużyć okres korzystania z boiska i eksploatację poza typowym sezonem. Podgrzewanie płyty boiska umożliwia przygotowanie nawierzchni do właściwego stanu, pozwalającego na rozgrywki piłkarskie w okresach trudnych warunków atmosferycznych (opady deszczu / śniegu). Elektryczne ogrzewanie boisk piłkarskich można stosować zarówno w przypadku nawierzchni trawiastych, jak i sztucznych. Instalację elektrycznego podgrzewania stanowią specjalne kable grzejne wraz z automatyką sterującą.

System elektrycznego ogrzewania boiska można instalować pod istniejącą nawierzchnią (w przypadku naturalnej trawy) lub w trakcie modernizacji płyty (pod naturalną i sztuczną trawą). Montaż kabli grzejnych pod istniejącą nawierzchnią wykonywany jest przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, bez uszkodzenia murawy.

Nowo wybudowane obiekty sportowe wyposażone w sprawny system odprowadzenia wody, można dziś wyposażyć w system podgrzewania murawy, bez konieczności modernizacji płyty boiska. W przypadku budowy nowej płyty lub przebudowy istniejącej, specjalistyczne kable grzewcze DEVIsport układane są w trakcie wykonywania robót budowlanych, w warstwie podbudowy płyty boiska. Ogrzewanie boiska podzielone jest na kilka stref grzewczych, umożliwiając tym samym niezależne podgrzewanie każdej z nich.

Kable grzewcze rozłożone są równomiernie na całej powierzchni na głębokości 15-25 cm, w zależności od rodzaju pokrycia (trawa sztuczna lub naturalna). Właściwe działanie systemu zapewniają sterowniki mikroprocesorowe w oparciu o pomiary temperatury w strefie korzeniowej. System grzewczy działa w pełni automatycznie, w zależności od uzyskanych danych z poszczególnych czujników, nie dopuszczając do przemarzania gruntu. Chroni również warstwę korzeniową trawy przed przegrzaniem oraz udrażnia system odwodnienia boiska. Elektryczne podgrzewanie boiska dzięki zastosowanej automatyce umożliwia pełną kontrolę działania, wizualizację oraz archiwizację danych, co czyni system w pełni ekonomicznym w eksploatacji.

Elektryczne ogrzewanie boiska Lechia Gdańsk

Stadion Lechii Gdańsk jest piątym z kolei w Polsce boiskiem piłkarskim ogrzewanym elektrycznie, które wykonał ELTOM i działa do dziś. Do wykonania systemu użyliśmy specjalnych kabli grzejnych typu DEVIsport (DSM3) firmy DEVI/Danfoss. Ogrzewanie boiska zostało podzielone na pięć stref grzewczych o łącznej mocy 785 kW i powierzchni ogrzanej 7850 m2. Użytkowanie ogrzewania odbywa się przemiennie z oświetleniem boiska, nie trzeba było budować dodatkowej trafostacji. Kable grzejne DEVIsport z prefabrykowane do formy mat, zostały zamontowane w trakcie przebudowy płyty boiska w strefie odsączającej, na głębokości 25 cm.

Równomierność rozłożenia kabli grzejnych na całej powierzchni podgrzewania płyty boiska, mała bezwładność oraz komputerowa automatyka przyczyniły się do znaczących redukcji kosztów eksploatacji. Elektryczne ogrzewanie boiska jest w pełni zautomatyzowane, wizualizowane i archiwizowane oraz wyposażone w system wizyjny z obrotową kamerą boiskową. System podgrzewania boiska umożliwia on-line nadzór, zarządzanie oraz sprawdzenie obecnej sytuacji na boisku z dowolnego miejsca na świecie.

Galeria boiska Lechia Gdańsk

Elektryczne ogrzewanie boiska Amica Wronki

Stadion klubu AMICA we Wronkach jest pierwszym w Polsce boiskiem piłkarskim z elektrycznie podgrzewaną płytą. Dla potrzeb tego przedsięwzięcia opracowaliśmy sposób montażu systemu w formie specjalnych kabli grzejnych DSM3, mocowanych do siatki poliolefinowe. Tak powstałe gotowe maty grzejne, zostały rozłożone i przytwierdzone do płyty boiska. Precyzyjny montaż oraz równe odstępy między kablami grzejnymi przyczyniły się do równomiernego rozkładu temperatury. Elektryczne ogrzewanie boiska we Wronkach okazało się skuteczne oraz ekonomiczne w eksploatacji, czego dowodem są kolejne realizacje ogrzewania elektrycznego boisk piłkarskich nie tylko w kraju. Brak obsługi, przeglądów i dozoru technicznego oraz sezonowej wymiany glikolu, to niewątpliwie atuty elektrycznego ogrzewania boisk piłkarskich.

Galeria boiska Amica Wronki

Ogrzewanie boisk to w każdym przypadku odrębny temat! który rozpatrujemy indywidualnie według wytycznych zamawiającego.

Elektryczne suszarki do rąk

Elektryczne ogrzewanie podłogowe